Ny VD i SENS

5 maj 2022, kl 14:22 | Regulatoriskt pressmeddelande

Henrik Boman tillträder med omedelbar verkan som VD i SENS. Hans Andréasson kommer föreslås till ordinarie styrelseordförande vid den kommande bolagstämman.

Otto Werneskog har idag lämnat in sin avskedsansökan vilken beviljats av styrelsens ordförande. Vidare har styrelsen beslutat utse Henrik Boman till VD med omedelbart tillträde.

Vidare har Mikael Lundin meddelat att han inte står till förfogande som ny styrelseledamot vilket tidigare meddelats. Hans Andréasson kommer fortsätta som styrelseordförande.

Henrik Boman kommer närmast från egen verksamhet, och har en bakgrund som arbetsrättsjurist och styrelseproffs samt har en gedigen erfarenhet från start-ups och green tech.

Hans Andréasson är sedan länge styrelseledamot i bolaget och för närvarande tf ordförande.

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 kl 14.20.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Tullberg, rikard.tullberg@sens.se, 0733-93 42 20

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga