SENS stärker ledningsgruppen med Anders Björkenbo som ny CCO/COO

26 januari 2024, kl 11:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har anställt Anders Björkenbo som ny CCO/COO i SENS. Anders kommer att spela en viktig roll i SENS:s tillväxt inom storskalig hållbar energilagring och i etableringen av Bolagets portfölj, där han huvudsakligen kommer ansvara för försäljning och affärsutveckling.

Anders Björkenbo, kommenterar:
”Det är med stort engagemang jag tar min an rollen som ny CCO/COO hos SENS där jag kommer att använda min erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling för att bidra till att stärka vår position på energilagringsmarknaden. SENS tacklar en av samhällets viktigare utmaningar och därför ser jag fram emot att fortsätta utveckla SENS:s portfölj och fokusera på att främja Bolagets utveckling.”

Anders är en erfaren företagsledare och entreprenör med en mångfacetterad bakgrund inom branscher som bilindustri, energisektor, bioteknik och transport. Han har spelat en avgörande roll i att forma och utveckla innovativa företag, både som grundare och VD, samt som medlem och ordförande i styrelser. Dessutom har Anders framgångsrikt identifierat och finansierat tillväxtföretag och har en imponerande historik av att förhandla och slutföra företagsförsäljningar. Han besitter omfattande kunskap inom tidig och expansiv företagsutveckling, med särskild expertis inom finansiering, fusioner, förvärv, affärsutveckling och internationell försäljning.

I sin roll som partner och grundare av AM2 har Anders fokuserat på att skapa värde genom rådgivning i affärsutveckling och stöd i kapitalanskaffning. Anders erfarenhet som entreprenör och ledare, tillsammans med hans omfattande kunskaper inom företagsutveckling, finansiering och internationell expansion, kommer göra honom till en värdefull tillgång för SENS i rollen som CCO/COO.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 11:45.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga