SENS tidigarelägger publicering av årsredovisningen för 2023

8 maj 2024, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Till följd av att årsredovisningen för 2023 för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) blir klar tidigare än beräknat har styrelsen i SENS beslutat att tidigarelägga publiceringen av årsredovisningen. Årsredovisningen publiceras tisdagen den 14 maj 2024.

Årsredovisningen för SENS flyttas fram till den 14 maj 2024, från tidigare kommunicerat datum 28 maj 2024.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl 11:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga