SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS omnoteras på ordinarie NGM Nordic SME Sweden.

14 februari 2020, kl 16:00

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag fått sin omnoteringsprocess godkänd av NGMs noteringskommitté. Det innebär att SENS från och med nästa vecka handlas på den ordinarie Nordic SME Sweden-listan och inte på observationslistan.

Anledningen till att SENS under en period har handlats på observationslistan, är det omvända förvärv SENS genomfört av IQS Energikomfort. Ett sådant omvänt förvärv initierar alltid en omnoteringsprocess. I samband med processen har bolaget skrivit ett informationsmemorandum, som bifogas detta pressmeddelande.

”För bolaget känns det oerhört skönt att vi nu kunnat uppvisa alla de kriterier som NGM ser över vid en omnoteringsprocess. Vi ser nu framtiden an med ett ökat fokus på affärer och vidare expansion.” säger bolagets ordförande Hans Andréasson.

”Med den nya noteringen som ett kvitto på vår kvalité som börsbolag, känns det nu kul att kunna möta både kunder, leverantörer och investerare under 2020”, kommenterar bolagets tillförordnade VD Calle Wellenius

Länkade dokument