SENS gör förändringar i ledning med anledning av den nya verksamhetsinriktningen

1 april 2022, kl 13:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) VD har idag meddelat sin uppsägning med hänvisning till att hon inte delar styrelsen och ägarnas bild av den nya verksamhetsinriktningen.

SENS VD Lise Toll har idag aviserat sin uppsägning från VD posten i SENS. Anledningen är att hon inte delar styrelsen och ägarnas vision om hur bolaget skall utvecklas framöver. Styrelsen och bolaget vill dock uttrycka sin tacksamhet för det arbete Lise gjort för bolaget, och önska henne lycka till i framtiden.

Styrelsens ordförande har tillsammans med styrelsen tillfälligt förordnat Otto Werneskog som tf VD. Otto är en av grundarna till SENS, och har som tidigare meddelat en operativ roll i bolaget med ansvar för sol och vind. Denna roll utökas nu tillsvidare även med det tillförordnade VDskapet.

Bolagets satsning på att bygga upp en portfölj av sol- och vindkraftsprojekt, samt att utveckla dessa i samarbete med kunder, markägare och finansiärer ligger fast. Bolagets huvudägare och styrelse ser mycket positivt på satsningen, och att den kommer innebära ett stort kliv framåt för SENS.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; grundare och tf verkställande direktör;  0706280193 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 13:30.

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga