SENS har tilldelats ett projekt med ett kontraktsvärde om 10 700 000 av Uppsalahem.

15 april 2021, kl 15:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS har fått i uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter på Djäknegatan till ett nytt energisystem. Idag värms lägenheterna genom vattenburna radiatorer via fjärrvärme, och det saknas energiåtervinning på ventilationen. Lägenheterna är byggda i mitten av 60-talet och en uppgradering av energisystemet kommer leda till väsentliga förbättringar i energi och miljöprestanda.

SENS system omfattar frånluftsaggregat samt 3 värmepumpar på 88 kW vardera för att ta hand om energin i frånluften. Genom det innovativa sättet att återvinna energi, men samtidigt även behålla fjärrvärmen, uppnås en optimal energiprestanda på anläggningen.

SENS kommer utföra hela entreprenaden inklusive bygg- och anläggningsarbeten liksom nödvändig rördragning. Vidare ansvarar SENS för driftsättning och injustering av anläggningen.

Systemet är det tredje som Uppsalahem beställt av SENS, och det andra som handlar om frånluftåtervinning. Det visar på att SENS system har hållit hög kvalité och en god relation mellan pris och prestanda.

”Det är fantastiskt att vi fått förtroendet från Uppsalahem att bygga den här anläggningen. Den kommer spara stora mängder energi, och därmed bidra till en minskad energianvändning. Det är också roligt att det är en återkommande kund, och en återkommande typ av anläggning.”, säger Calle Wellenius VD på SENS.

Tilldelningsbeslutet har ett kontraktsvärde på 10 780 000kr, och kommer vinna laga kraft under april om det inte överklagas. Projektstart är beräknad till 1/6, och slutbesiktning skall ske innan årsskiftet.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 15.30 CET. 

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga