Omvandlingen av SENS till nya SENS har inletts

18 maj 2021, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Under en period har styrelsen i SENS utvärderat olika strategiska alternativ som en följd av samgåendet med PHS. Bland annat har man sonderat marknaden för en avyttring av borrverksamheten, men även att kraftigt öka kompetensbasen inom området energilagring för att fokusera på design, projektering och projektledning av disruptiva energilagringsprojekt.

Det står nu klart att det finns ett intresse i marknaden för att förvärva gamla SENS borrverksamhet, varför styrelsen idag tog det formella beslutet att inleda en avyttringsprocess. En avyttring kommer i det korta perspektivet att betyda minskad omsättning, men även ett kraftigt förbättrat kassaflöde. Samtidigt ser SENS fram emot att borrverksamheten och de berörda personerna kan få en hemvist där fokus ligger på borrning och entreprenadutförande.

Avyttringen banar väg för Nya SENS att bli en central spelare i omvandlingen av energisystemet. Fokus ligger på att stödja övergången från ett fossilt energisystem till ett långsiktigt hållbart, baserat på naturens egna energikällor och energilagring.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 11:00 CET.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga