SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Omvandlingen av SENS till nya SENS har inletts

18 maj 2021, kl 11:00

Under en period har styrelsen i SENS utvärderat olika strategiska alternativ som en följd av samgåendet med PHS. Bland annat har man sonderat marknaden för en avyttring av borrverksamheten, men även att kraftigt öka kompetensbasen inom området energilagring för att fokusera på design, projektering och projektledning av disruptiva energilagringsprojekt.

Det står nu klart att det finns ett intresse i marknaden för att förvärva gamla SENS borrverksamhet, varför styrelsen idag tog det formella beslutet att inleda en avyttringsprocess. En avyttring kommer i det korta perspektivet att betyda minskad omsättning, men även ett kraftigt förbättrat kassaflöde. Samtidigt ser SENS fram emot att borrverksamheten och de berörda personerna kan få en hemvist där fokus ligger på borrning och entreprenadutförande.

Avyttringen banar väg för Nya SENS att bli en central spelare i omvandlingen av energisystemet. Fokus ligger på att stödja övergången från ett fossilt energisystem till ett långsiktigt hållbart, baserat på naturens egna energikällor och energilagring.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Länkade dokument