SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS utökar serviceaffären och anställer ny servicechef

10 oktober 2019, kl 12:00

SENS har som tidigare meddelats inlett en fokuserad satsning på kärnverksamheten och eftermarknad. Som ett led i detta läggs nu ett starkt fokus på service, och SENS har därför anställt Mattias Papmehl-Dufay som ny servicechef. Mattias har en lång bakgrund i branschen från bland annat Upplands Energi, Wermer energilösningar och Energikomfort.

SENS har idag ett 20-tal servicekontrakt med externa parter, samt tre så kallade Färdig Värmeprojekt där bolaget äger egna produktionsanläggningar. Dessa kommer i närtid bli fler, dels då bolaget förväntar sig en eftermarknadsaffär på byggda anläggningar, dels då det tillkommer ytterligare Färdig Värmeprojekt.

Satsningen på eftermarknad och service kommer både stödja kärnaffären, men även bidra med konjunkturokänsliga kassaflödesströmmar. I dagsläget är påverkan på operativt kassaflöde inte stor, men bolaget ser framför sig en snabb utveckling av affären.

”Att vi nu kan stödja våra kunder på ett fokuserat sätt även i eftermarknadsaffären gör vårt erbjudande till kund än mer attraktivt. Det bygger också en relation med våra kunder som vi värdesätter” kommenterar SENS vVD och försäljningschef Calle Wellenius.

”Jag ser fram emot att få utveckla en serviceaffär i en ambitiös och snabbfotad organisation. Det är också otroligt kul att få arbeta med produkter inom energibesparing som ligger så rätt i tiden” säger Mattias Papmehl-Dufay

Länkade dokument