SENS signerar arrendeavtal för ny kombinerad batterilagringsanläggning och solpark på Ingarö

7 februari 2024, kl 08:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget tillsammans med Aeonic AB ("Aeonic") har identifierat och undertecknat ett arrendeavtal för byggandet av en solcellspark med batterilagring belägen på Ingarö, Värmdö. Projektet förväntas uppnå en sammanlagd effektkapacitet om 40 MW, spridd över ett område om 22 hektar.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
Vi är glada över att ha identifierat vårt första projekt tillsammans med Aeonic. JV-samarbetet möjliggör att vi kan öka takten och fortsätta att utmana större aktörer inom solparkindustrin och stärka vårt varumärke på den svenska energimarknaden.”

Idag tillkännager SENS att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal för en kombinerad solcellspark och batterilagringsanläggning på Ingarö. Den planerade kapaciteten för denna anläggning är 40 MW och kommer att täcka en yta på 22 hektar. Projektet initierades som ett resultat av samarbetet mellan SENS och Aeonic, som inledde ett joint venture-samarbete i november 2023.

”Det är glädjande att vi nu har startat upp vårt första projekt inom ramen för JV-samarbetet. Vi ser fram emot att initiera fler gemensamma projekt framöver.” säger Peter Saxby, VD för Aeonic AB.

Energilagring är en central komponent inom hållbar utveckling, eftersom den möjliggör effektiv hantering av energiproduktion och -användning. Det utgör en viktig del av övergången till grön energi och hållbar utveckling. SENS har som mål att tillsammans med Aeonic identifiera och utveckla attraktiva projekt, och detta avtal markerar det första avtalet mellan parterna. SENS inleder nu processen med att ansöka om de nödvändiga tillstånden för projektet.

För ytterligare information om SENS samarbete med Aeonic, se SENS pressmeddelande från den 14 november 2023: https://www.sens.se/17/28/press/?newsid=79129F9D869D7886

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl 08:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga