Callio-projektet stärks när Dovre Group Plc går med i konsortiet för att utveckla en 85 MW BESS-lösning

3 juni 2024, kl 08:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar en förstärkning av Callio-projekt i Pyhäjärvi, Finland, efter att Dovre Group Plc har gått med i konsortiet för att engagera sig i ett av tre delprojekt inom ramen för hela projektet. Dovre Group Plc har beslutat att delta i 85 MW Battery Energy Storage System (BESS)-projektet genom att förvärva delar av det specialföretag som specifikt bildas för BESS.

 

SENS är glada att kunna meddela att projektet i Pyhäjärvi, som genomförs i samarbete med Callio, ett finskt utvecklingsbolag ägt av Pyhäjärvi kommun, har utvidgats. Byggt på de strategiska initiativen som kommunicerades den 21 maj 2024, innefattar denna utvidgning tillägget av Dovre Group Plc till konsortiet. Dovre Group Plc, en global leverantör av projektledningstjänster och en aktiv aktör i den gröna omställningen genom sin avdelning för förnybar energi, har beslutat att delta i BESS-projektet genom att förvärva delar av det specialföretag som bildas specifikt för detta projekt. Dessutom har Dovre Group Plc även uttryckt intresse för att undersöka vidare det underjordiska pumpkraftverket samt de potentiella PV-projekten som härrör från Pyhäsalmi gruvområde.

Callio-projektet, beläget vid Pyhäsalmi gruva, inkluderar ett batterienergilagringssystem (BESS), ett underjordisk pumpkraftverk (UPHS) och eventuellt solcellsparker (PV). Med Dovre Group Plc deltagande stärks konsortiet, vilket gör projektet mer lukrativt för alla inblandade parter. Det pris som Dovre Group Plc betalar kommer att vara tillräckligt för att underhålla och vidareutveckla det underjordiska pumpkraftprojektet (inklusive nuvarande anställda på platsen) tills dess att ett slutligt investeringsbeslut måste fattas senare i år.

Ilari Koskelo, vice ordförande i Dovre, kommenterar:
"De senaste åren har Dovres fokus på den finska marknaden varit inom utveckling och byggande av förnybar energi tillsammans med koncernbolagen Renetec Oy och Suvic Oy. Jag tror att koncentrationen av olika förnybara energimöjligheter i Pyhäsalmi-området är innovativ och ger effektivitet för Dovre och andra marknadsdeltagare nu och i framtiden.”

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
"Vi är glada över att Dovre Group Plc går med i vårt konsortium eftersom vi ser bildandet av ett nytt energikluster i Finland. Deras deltagande bekräftar attraktionskraften och effektiviteten i SENS lösningar och expertis. Med detta partnerskap går vi självsäkert in på den finska marknaden, stödda av det förtroende våra partners har för oss. Vi är entusiastiska över vår roll i att leverera hållbar energilagring till regionen och bidra till dess rena energiframtid.

Om Dovre Group Plc
Dovre Group är en betrodd global leverantör av projektledningstjänster med platser i Kanada, Finland, Norge, Singapore, Sverige och USA. Våra yrkesverksamma utför uppdrag över hela världen. 2023 var koncernens nettoomsättning 196,7 miljoner EUR och rörelseresultatet 7,4 miljoner EUR. Koncernens moderbolag Dovre Group Plc är hemmahörande i Finland och noterat på Nasdaq Helsinki (symbol DOV1V). Dovre deltar aktivt i den gröna omställningen och bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar framtid.
Webbplats: www.dovregroup.com

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2024 kl 08:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga