SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

21 augusti 2020, kl 07:55

· Nettoomsättning minskade till 18,3 (26,5) · Rörelseresultat uppgick till -8,2 (-8,6) · Resultat efter finansnetto uppgick till -9,5 (-9,5) · Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,79)

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Tecknat avtal med Uppsalahem om värmeåtervinning i kvarteret Blodstenen
  • Tecknat avtal med AMF fastigheter om energiborrning i Stockholms innerstad
  • Tecknat avtal med Fortum Oslo varme om förundersökning av högtemperaturlager utanför Oslo
  • Tidigare v.VD Calle Wellenius utsedd till ny VD för koncernen
  • Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset

Händelser efter Rapportperioden

SENS har efter rapportperioden

  • Sens har avyttrat verksamheten ”färdig värme” till MLT Corporate Finance AB

Länkade dokument