VD byte i SENS. Lise Toll tillträder 1 oktober.

18 augusti 2021, kl 15:25 | Regulatoriskt pressmeddelande

Den första oktober kommer Lise Toll att tillträda som VD för SENS, som ett led i bolagets satsning på stora energiprojekt. Nuvarande VD, Calle Wellenius, lämnar SENS efter två år som VD där han lett transformeringen av bolaget och utvecklat det i riktning mot större projektåtaganden. VD-bytet är en del av bolagets fortsatta utveckling mot realiseringen av stora projekt med fokus på energilagring, både för värme och el.

Lise Toll kommer närmast från Godsol Energi AB, där hon varit VD i två år. Lise är i grunden civilingenjör i miljö-och vattenteknik och har i många år arbetat inom EON med såväl projektledning som försäljning och utveckling av vindkraftsparker. Vidare har hon en djup erfarenhet från fjärrvärme, vilken starkt kommer stödja SENS satsning på termiska högtemperaturlager. Hon har en gedigen insikt i, och erfarenhet av, utveckling och kommersialisering av storskaliga projekt inom energisektorn.

Calle Wellenius började på SENS som försäljningschef och tog i april 2020 över som VD. Under Calles ledning har bolaget kvalificerat sig för betydligt större projekt än tidigare och även rört sig högre upp i värdekedjan hos sina kunder. Calle kommer vara kvar som VD i SENS till 1 oktober och vid behov även fortsatt stötta Lise under en övergångsperiod.”Det känns roligt att välkomna Lise som ny VD på SENS. Jag har varit med på en del av resan att skapa det nya SENS och det känns bra att lämna över till Lise nu inför nästa etapp i bolagets utveckling”, säger Calle Wellenius i en kommentar.

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021, kl 16:00CET.


 

För mer information besök vår hemsida; www.sens.se

För frågor vänligen kontakta;

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, marcus.sandling@mvg.se, tel: 0707 23 66 25

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig SENS; anna.weiner.jiffer@sens.se, tel: 0706 81 61 50


 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga