SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS affär med Vi Värmer Sverige är slutförd.

1 oktober 2019, kl 16:00

Den affär med Vi Värmer Sverige som SENS informerade om den 19 september är nu slutförd, köpeskillingen har erlagts och tillträde har skett.

Vi Värmer Sverige har därmed tagit över privatkundsverksamheten som tidigare bedrevs under varumärket Energikomfort.

SENS kommer nu fokusera på kommersiella motparter i linje med strategin att bli den ledande svenska aktören inom lagring och distribution av termisk energi.

Den avyttrade verksamheten kommer fortsatt bedrivas under namnet Energikomfort.

Länkade dokument