SENS tecknar avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies

12 april 2023, kl 19:11

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget tecknar en avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies AB (”Flower”). Teknikföretaget Flower erbjuder en teknik som främjar energiomställningen genom att balansera energisystemet och ämnar ansluta projektet i Värmlandsbergsgruvan till den svenska energimarknaden när projektet är slutfört.

SENS fokuserar för närvarande på att undersöka Värmlandsbergsgruvans förutsättningar för att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk. Projektet inleddes under 2022 och SENS arbetar nu aktivt med förundersökningen till projektet som skall omvandla gruvan till en storskalig energilagringsanläggning, som en del tillsammans med batteri och solpark i närområdet kommer att skapa ett energikluster.

Med ambitionen att integrera energianläggningen med det svenska kraftnätet och gynna den svenska energimarknaden, har SENS tecknat en avsiktsförklaring med Flower. När projektet i Värmlandsbergsgruvan börjar tas i drift, ämnar Flower ha rollen som aggregator och ansvara för att ansluta energilagret till den svenska marknaden med sin tekniska lösning. Avsiktsförklaringen är villkorad att energilagret tas i bruk och förväntas ha begränsad ekonomisk effekt för SENS. 

"Vi är glada över att meddela att SENS har tecknat en avsiktsförklaring med Flower Infrastructure Technologies AB. Flowers har utvecklat en teknik som stödjer energiomställningen och kommer vara en nyckelkomponent när det är aktuellt för oss att ansluta vårt projekt i Värmlandsbergsgruvan till den svenska energimarknaden. Genom att integrera Flowers innovativa lösning kan vi effektivt balansera vårt energisystem och bidra till att främja energiomställningen i Sverige," kommenterar Henrik Boman, VD på SENS.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2023 19:10.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi, UPHS och batterier, med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga