SENS utökar närvaron i Spanien – ansluter till Green Alliance

9 maj 2023, kl 15:40

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ansluter sig till Sweden + Spain Green Alliance (”Green Alliance”). SENS har sedan tidigare identifierat Spanien som en intressant marknad och väljer nu att stärka sin satsning och utöka Bolagets närvaro för att således hitta fler affärsmöjligheter kopplat till gröna och hållbara energilagringssystem.

Henrik Boman, VD och koncernchef, kommenterar:

Vi är övertygade om att vår teknik kan spela en viktig roll i Spaniens gröna omställning. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och utbyta kunskaper med andra medlemmar i alliansen för att främja den gröna omställningen i Spanien och jobba mot en grönare framtid för alla.”


SENS meddelar idag att Bolaget har anslutit sig till Green Alliance. Green Alliance är ett gemensamt initiativ mellan svenska och spanska företag, under ledning av Business Sweden, som syftar till att positionera och främja svenska aktörers roll och innovativa lösningar i den gröna omställningen som sker i Spanien. Initiativet utgörs av ett forum för medlemmar att dela erfarenheter som är relevanta för den gröna omställningen.

SENS har ökat Bolagets närvaro på flera internationella marknader under det senaste året, som alla har stora ambitioner att nyttja fördelarna kopplat till hållbara energilagringssystem. Den spanska marknaden har identifierats som en attraktiv marknad för SENS, då denna marknad bedöms ha en stark underliggande drivkraft i form av nationella mål, vilka gynnar en ökad närvaro utifrån SENS verksamheter.

Green Alliance syftar till att lyfta fram affärsmöjligheter i diverse hållbara projekt och påskynda samarbeten mellan svenska och spanska företag. Initiativet tillhandahåller en gemensam kommunikationsplattform mot externa intressenter vilket syftar till att skapa affärsmöjligheter.

Genom att gå med i Green Alliance tar SENS ett viktigt steg mot att etablera sig alltmer på den spanska marknaden för att främja Bolagets potentiella affärsmöjligheter.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 15:40.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga