SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS bygger innovativt energilager åt RA-Bygg

20 november 2019, kl 17:00

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har fått en order att genomföra borrningen av ett innovativt större energilager från RA-Bygg. Lagret skall betjäna Norsvik, den anläggning som Stockholm Hamnar just nu uppför i Nynäshamn.

Lagret kommer omfatta totalt 4 300 borrmeter, och den totala entreprenadsumman är ca 1,3 miljoner kronor. Mer specifikt skall energilagret betjäna byggnaderna Tullhuset och RoRo huset i hamnen.

Projektet utförs av SENS gruppen, genom dess helägda borrbolag Wesssman och kommer påbörjas under innevarande år.

”Det känns otroligt kul att vi fått möjligheten att genomföra detta projekt. Speciellt som det är det andra borrjobbet vi gör på anläggningar som tillhör Stockholms Hamnar”, säger Pelle Wessman.

”Återigen ser vi att vi får förtroende från våra kunder inom alla våra affärsområden. Vi ser nu att vi för många är den naturliga partnern, vare sig det gäller borrning, konsulttjänster eller installationsentreprenader”, kommenterar Calle Wellenius, vVD och försäljningschef på SENS.

Länkade dokument