SENS ingår samarbete med Spendrups för att göra förstudie kring utveckling av solkraftspark och batterianläggning i Grängesberg

30 juni 2023, kl 11:05

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal om en förstudie med Spendrups AB. SENS kommer att studera möjligheterna att bygga både en solcellspark och en batterianläggning i anslutning till Spendrups bryggeri i Grängesberg.

SENS har etablerat ett nära samarbete med Spendrups AB. Fokus i förstudien ligger på att utforska olika möjligheter att förse Spendrup AB:s anläggning i Grängesberg med förnyelsebar energi. Bryggeriet förbrukar ca 120 GWh energi per år, varav cirka 60 GWh kommer från elektricitet. Förstudien syftar till att undersöka möjligheten att optimera bryggeriets energimix med hållbar och grön energi genom att anlägga solcellsparker på egen och närliggande mark, samt installera en storskalig batterianläggning.

Förstudien ska slutföras under 2023 varpå Spendrups därefter kommer besluta huruvida de avser gå vidare med projektet till byggnation.

Vi är väldigt glada att ingå detta avtal om förstudie med Spendrups, en framgångsrik och energiintensiv industri med gamla anor. Målet med detta storskaliga energiprojekt är att skapa ett konstnadseffektivt och samtidigt i det närmaste klimatneutralt energisystem för Spendrups AB:s produkter och tillsammans med Spendrups  göra vad vi kan för att värna miljön” säger Henrik Boman, VD för SENS.

”Förstudien är både spännande och viktig för att undersöka möjligheterna att addera egen solenergi till Spendrups energimix. Om resultaten är positiva och ekonomiskt rimliga skulle det kunna vara ett viktigt steg för att ytterligare öka vår självförsörjning av energi i Grängesberg”, säger Fredrik Spendrup, vd för Spendrups Bryggeri.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 11:05.

Om SENS
 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(SENS), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera energi från sol- och vindkraft med nästa generations energilagringsteknologi, så som underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS). Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Om Spendrups AB

Spendrups AB är en av Skandinaviens ledande bryggerier, som grundades 1897 som Grängesbergs Bryggeri AB. I koncernen ingår även dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri (sedan 1995), Hellefors Bryggeri (sedan 2008) och Omaka (sedan 2019). Totalt har Spendrupskoncernen omkring 1 100 medarbetare och omsätter omkring 3,8 miljarder svenska kronor (2020).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga