SENS möjliggör omställningen till en fossilfri energiproduktion

SENS tecknar ett joint venture avtal med Boson för att utveckla projekt i Polen

1 september 2021, kl 22:12 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS, en svensk leverantör av hållbara energilagringslösningar, och Boson Energy, en Luxemburgbaserad leverantör av väte- och ren energilösningar, har ingått ett joint venture för att starta projekt i Polen. Gemensamt kommer parterna att fokusera på projektutveckling för vätgasproduktion, pumpkraftverk och säsongslagring av värme.

Detta är en svensk översättning samt förtydligande av det pressmeddelande som publicerades 2021-09-01 15:40 CET med titeln ”Sens enters a joint venture with Boson to pursue market opportunities in the energy transition in Poland.”

SENS utvecklar och tillhandahåller olika former av energilagringsteknik, både underjordisk termisk energilagring och pumpkraftverk i underjordiska gruvor. Boson har systemkunnande och egenutvecklad teknik för termokemisk återvinning av väte från fasta material som avfall och biomassa till ren vätgasproduktion. Urban Hydrogen (city-vätgas) är kärnan i nästa generations distribuerade flerfunktionsanläggningar som kan leverera både direkt väte- och vätebaserad snabbladdning, topplastkraft och nätbalansering.

De olika teknikerna har betydande synergier när det gäller att bygga nästa generations distribuerade energisystem som är utformade för att möta de framtida elnätskrav med den ökande produktionen av intermittenta förnybara energikällor.

De olika lösningarna som konstrueras av det nya samarbetet kan ge betydande fördelar för intressenter som gruvägare, fjärrvärmeverksamhet och energiintensiva industrier. Dessa kan vara både i form av utnyttjande av tillgångar som kolgruvor och andra gruvor (gruvägare), optimerad produktion och mindre nätbelastning (fjärrvärmedrift) och möjlighet att köpa el till ett förutbestämt pris (energiintensiv industri).

Vidare har SENS en egenutvecklad teknik för så kallade balanserade energi- och kalla nät, som kan användas för att balansera energi i enstaka byggnader eller stora komplex, som sjukhus eller universitet. Dessa lösningar innehåller också synergier med förgasnings- och lagringslösningarna.

Polen har blivit en allt mer intressant marknad för energilagring på grund av sitt åtagande gentemot klimatmålen inom EU att införa förnybar energi istället för att vara kolberoende. Därför har behovet av energilagring blivit väl erkänt och regler och lagar anpassas nu för att underlätta nya energilagringsanläggningar.

Polen var den fjärde största installatören av solkraft 2019 i EU och satsar stort på förnybar energi. Detta har även lockat svenska vindkraftsutvecklare som OX2 och Eolus vind som redan har åtagit sig flera projekt i Polen. Marknaden för den förnybara energin i Polen är prognostiserad att växa med 65% mellan 2019 och 2024. Detta på grund av den stora omställningen landet gör från att vara mycket kolberoende till att gå mot förnybart. Det statliga företaget PGE uppskattar att det kommer att finnas minst 800 MW lagring i Polen före 2030.

SENS och Boson har tillsammans ambitionen att säkra minst ett par projekt under 2021.  

För mer information, vänligen kontakta:
Calle Wellenius, VD, calle.wellenius@sens.se, Tel: 070-418 40 20
Otto Werneskog, IR, otto@sens.se, otto@pumpedhydro.se, Tel: 070-62 801 93

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument