SENS tecknar joint venture- och aktieägaravtal med Foxcooling Ltd i Ghana

6 maj 2021, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Som tidigare meddelats har SENS tecknat en avsiktsförklaring med Foxcooling Ltd i Ghana, med avsikten att tillsammans leverera energilösningar till ett hälsovårdsfacilitet i Ghana

Parterna har nu undertecknat dels ett Joint venture avtal, dels ett aktieägaravtal med innebörden att parterna skapar ett gemensamt bolag, där SENS kommer äga 20% av aktierna. SENS skall stötta projektet med sitt unika know-how inom energihantering, och kommer allokeras knappt 10% av projektets budget. Utförandet av projektet är villkorat av att Foxcooling vinner den slutliga tilldelningen i Ghana.

På sikt kommer det upphandlas en större mängd projekt av denna typ i Ghana, och det här Joint Venturet kan i framtiden komma att bjuda på eller utföra ett flertal projekt i Ghana.

”Genom den här inbrytningen i Ghana, och Afrika, får vi möjligheten att visa vad vi kan på en stor, och i energisamanhang, relativt omogen marknad. Vi bedömer att det finns goda utsikter att implementera våra lösningar på bred front i regionen, och det här är bara ett första steg. Det ger oss också ett kontaktnät för de projekt som vi kommer utveckla inom pumpkraft efter sammanslagningen med Pumped Hydro Storage. Sammantaget är det en fantastisk möjlighet för SENS att synas och utvecklas.”, säger bolagets VD Calle Wellenius

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 11.00 CET. 

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga