SENS tecknar avtal med Fastighets AB Regio

3 februari 2021, kl 15:24 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS har på uppdrag av Real Value Management och Fastighets AB Regio sökt en energibesparing på en av deras fastigheter i Västerås. Lösningen blev ett hybridsystem för geoenergi och fjärrvärme. SENS borrar ett borrhålslager till vilken en värmepump installeras, därefter kopplas befintlig fjärrvärmecentral ihop med det nya geosystemet. Värmepumpen kommer att reducera fastighetens behov av köpt energi med ca 65 % Projektet, som har ett kontraktsvärde om ca 1,7 MSEK förväntas starta under början av februari och vara färdigställt i slutet av mars.

”Vi är jätteglada över möjligheten att få hjälpa Regio och Real Value Management att spara mängden köpt energi i deras fastighet. Vi hoppas att det här är starten på ett långt samarbete mellan SENS och Regio.”, säger Calle Wellenius VD på SENS.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga