SENS har blivit medlemmar i Long Duration Energy Storage Council

2 februari 2022, kl 07:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har blivit medlemmar i Long Duration Energy Storage Council (”LDES-rådet”). LDES-rådet tillhandahåller vägledning för regeringar, nätoperatörer och elanvändare om utbyggnaden av långvarig energilagring och medlemmarna inkluderar bland annat teknologiinovatörer, energianvändare och investerare.

Innovativa lösningar inom storskalig energilagring blir alltmer relevant i diskussionen mot en grönare och hållbarare framtid. Energieffektivisering och lagring av förnybar energi är vital pusselbit för att lyckas ställa om energisystemet och för en effektiv klimatomställning. SENS erbjuder en lösning på storskalig energilagring genom att använda sig av Bolagets Pumped Hydro Storage-teknik som lämpar sig väl för att exempelvis balansera sol- och vindkraft, genom att bygga om gamla gruvor till pumpkraftverk.

SENS meddelar idag att Bolaget har blivit medlemmar i LDES-rådet. I dagsläget består rådet av 36 företag och organisationer, däribland välkända bolag som exempelvis Baker Hughes, Breakthrough Energy och BP. Tillsammans strävar medlemmarna efter att ersätta fossila bränslen genom att driva innovation, kommersialisering och utbyggnation av långvarig energilagring. Med långvarig energilagring avses tekniker som är optimerade för att lagra energi med många timmars ihållande elproduktion, i jämförelse med exempelvis batterier som är optimerade för kortvarig produktion upp till fyra timmar. Behovet av denna typ av lagring blir allt tydligare när mer och mer väderberoende elproduktion installeras, vars produktion inte bara varierar momentant utan ser även längre svängningar då väderleken svänger. Detta skapar efterfrågan på långvarig, styrbar produktion av el. LDES uppdrag är att ersätta användningen av fossila bränslen och möta efterfrågan på långvarig energilagring. Detta uppnås genom att rådets branschexperter tillhandahåller faktabaserad vägledning till bland annat regeringar och nätoperatörer i utbyggnaden av långvarig energilagring. Vidare erbjuder LDES utbildningstjänster för sektorn för att främja skiftet till förnybar energilagring och påskynda koldioxidneutralitet.

Lise Toll, VD för SENS kommenterar:

Lagring av förnybar energi är ett måste för att vi ska kunna gå över till förnybart som den nya baskraften och på så sätt kunna lämna fossila kraftkällor. Medlemskapet i LDES-rådet är intressant då vi får möjligheten att både bidra med kunskap om våra tekniker och för att vi är med och påverkar förutsättningarna för energilagringsmarknaden globalt. Dessutom ger det oss en direktkontakt med några av världens största elkonsumenter”

Läs mer om LDES: Long Duration Energy Storage Council 

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 07.30. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga