SENS inleder arbete i Värmlandsbergsgruvan med vattenprover och ROV-filmning

17 november 2022, kl 15:30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har inlett förundersökningen i Värmlandsbergsgruvan. För att verifiera förutsättningarna att konstruera ett fullskaligt pumpkraftverk, har SENS nu inlett med att ta vattenprover samt en initial undervattensundersökning med Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV).

Ett av SENS energilagringsprojekt i underjordisk gruva är den s.k. Värmlandsbergsgruvan. Gruvan befinner sig ca 15 km norr om Filipstad i Värmland och är tänkt att fungera som en storskalig energilagringsenhet enligt SENS energilagringskoncept. Gruvan har ett djup på ca 400 meter där det har bedrivits järnmalmsbrytning fram till 1980. Gruvans egenskaper och utformning har analyserats och identifierats som väl lämpliga för SENS energilagringskoncept, där gruvans fallhöjd och brytrum kommer fungera som transportschakt och reservoar för vattenmassorna som används för att generera ren energi när det är efterfrågan i nätet. För mer beskrivning av konceptet läs mer på SENS hemsida.

Som nästa steg i projekteringsarbetet meddelar nu SENS att arbetet med förstudier har inletts. Den första delen av processen inkluderar aktiviteter i form av vattenprover och filmning med ROV för att verifiera vattenkvalitén och ritningarna av schakt och brytrum i gruvan, som i sin tur skall användas som underlag för tillståndsansökningar och teknisk förstudie. När detta är på plats kommer projektet gå in i nästa fas och tekniska designplaner kan verifieras och konkretiseras.

”För Bolaget är detta ett mycket stort steg i vårt aktiva arbete att ta vårt PHS-projekt till nästa nivå och i detta även påvisa Bolagets möjligheter gällande konceptuella lösningar av långtidslagring av energi. Samtidigt bygger vi nu upp ett framtida energikluster på allvar runt Filipstad” säger Henrik Boman, VD för SENS.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 15:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(SENS), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumplagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga