SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS får ytterligare uppdrag av Vattenfall att bygga geoenergianläggning till ett värde av 1,4 MSEK

19 september 2019, kl 08:00

SENS-koncernen (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat ytterligare ett avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Vattenfall.

I entreprenaden ingår en uppgradering av fastighetens befintliga bergvärmeanläggning där den färdiga installationen kommer att ha en total värmeeffekt om 240 kW. Vidare kompletteras anläggningen med sex stycken 330 meter djupa energibrunnar. Anläggningen skall förse totalt 85 bostäder med värme och varmvatten.

Projektet ligger inom ramen för det samarbetsavtal SENS sedan tidigare tecknat med Vattenfall, och visar på den marknadsutveckling som nu sker kring miljösmarta energianläggningar. Affären är en kombination av Vattenfalls strategiska arbete och SENS teknik som ger kunderna en kostnadseffektiv och robust lösning till ett attraktivt pris.

”Det är mycket glädjande att vi återigen får möjlighet att hjälpa Vattenfall att leverera en robust och klimatsmart energilösningar till deras kunder, säger Göran Beronius, VD i en kommentar.