SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutiuons Sweden Holding AB (“SENS”) tecknar avtal med Flexens OY om pumpkraftverk på Åland

7 juni 2021, kl 17:32 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS fick genom samgåendet med Pumped Hydro Storage (”PHS”) bland annat tillgång till den portfölj av projekt som utvecklats av PHS. Ett av dessa projekt är lokaliserat till Lilla Båtskär i Ålands skärgård. Projektet kommer bedrivas tillsammans med finska Flexens OY, ett företag som arbetar med att utveckla progressiva energiprojekt i Finland och utomlands. Flexens ägs av ett antal finska forskningsorganisationer och bolag som är fokuserade på cirkulär ekonomi och miljöteknik.

Projektet har beviljats ca 13,4 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten, och Flexens kommer bidra med ytterligare finansiering för att färdigställa projektet. Totalt beräknas investeringen i projektet uppgå till drygt 50 miljoner kronor och den preliminära tidplanen för projektet pekar på ett idrifttagande under 2023.

Detta är det första av en rad projekt inom pumpkraft som SENS avser realisera i närtid. Kombinerat med den expertis vi har inom optimering av energisystem, värmelager och de projekt inom högtemperaturlager som är under utveckling skapar SENS en helt unik portfölj av projekt inom energilagring.

”Det är mycket spännande att se hur genombrotten i våra stora projekt nu börjar materialisera sig. Våra lösningar möjliggör inte bara lagring av energi, utan som en konsekvens av det även implementeringen av nya, fossilfria energikällor. Vi har börjat i vår närhet med projekt i Norge på värmesidan och nu detta på pumpkraftverkssidan, men vi ser framför oss en kraftig geografisk expansion med nya projekt i flera världsdelar”, kommenterar bolagets ordförande Marcus Sandling.

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni. 


 
 

Anna Wiener Jiffer, IR ansvarig SENS; 0706 81 6150

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i olika lösningar av energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS energilösningar är en del av ett robust energiförsörjningssytem. 

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.