SENS presenterar på Aktiespararnas evenemang – hållbara investeringar

28 januari 2022, kl 11:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) presenterar på Aktiespararnas evenemang med tema hållbara investeringar den 7 februari. VD Lise Toll kommer att presentera Bolaget och berätta om arbetet med att utveckla investeringsmöjligheter inom hållbar energilagring.

Den 7 februari 2022 klockan 14:30 medverkar SENS på Aktiespararnas evenemang med tema hållbara investeringar. VD Lise Toll kommer att presentera SENS och svara på era frågor till Bolaget.

Den största omställningen sedan industriella revolutionen har precis börjat, världen ska ställa om till förnybar energi. När länder går över till mer produktion från sol- och vindkraft måste det finnas lösningar som lagrar den förnybara energin för att stabilisera elnätet och elpriserna. Under presentationen kommer vi berätta om SENS roll som projektutveklare på den växande marknaden för energilagring.  Vi kommer att beskriva hur vi nyttjar nedlagda gruvor för att skapa underjordiska pumpkraftverk som agerar batteri i framtidens energisystem. Vi kommer tydliggöra vår affärsmodell och berätta om vårt intensiva arbete att bygga portfölj med projekt som vi utvecklar till intressanta investeringsmöjligheter inom hållbar energilagring.

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till Lise Toll, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

INFORMATION

När: den 7 februari 2022 klockan 14:30

Var: www.aktiespararna.se/tv/live

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 11.00. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga