SENS presenterar på Digitala Aktiekvällen 28 februari 2022

25 februari 2022, kl 13:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) presenterar på Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen den 28 februari. VD Lise Toll kommer att presentera Bolaget och prata om arbetet med att utveckla investeringsmöjligheter inom hållbar energilagring.

Världen håller på att ställa om till förnybar energi. Samtidigt som länder går över till mer produktion från sol- och vindkraft, behöver vi lösningar som lagrar den förnybara energin. Under presentationen kommer VD Lise Toll berätta om SENS roll som projektutvecklare på den växande marknaden för energilagring och tydliggöra Bolagets affärsmodell.  

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till Lise Toll, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

INFORMATION

När: den 28 februari 2022 klockan 18:30

Var: www.aktiespararna.se/tv/live

Här finns information om evenemanget  

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 13.00. 

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga