Saira Alladin förvärvar ytterligare aktier i SENS

3 maj 2021, kl 14:55 | Regulatoriskt pressmeddelande

Saira Alladin, föreslagen styrelseledamot i SENS har idag förvärvat ytterligare 26 500 aktier i SENS till en snittkurs av 0,76kr. För frågor kontakta; Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga