SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Uppdaterad bokslutskommuniké med tillhörande revisorsgranskning

22 februari 2021, kl 12:28

Inför bokslutskommunikén har SENS låtit bolagets revisor göra en översiktlig granskning av bokslutskommunikén

I det tidigare utskicket saknades granskningen varvid kommunikén nu publiceras på nytt inklusive granskning.

Länkade dokument