SENS VD Calle Wellenius tar över 200 000 uniträtter med avsikt att teckna i den pågående företrädesemissionen

25 februari 2021, kl 13:09 | Regulatoriskt pressmeddelande

En av SENS större ägare, Jean Nicou har idag den 25 februari kostnadsfritt överlåtit 200 000 uniträtter till SENS VD Calle Wellenius.

Calle Wellenius avser att med stöd av dessa uniträtter teckna 50 000 units i den pågående företrädesemissionen. Den totala teckningslikviden kommer uppgå till 103 500 kr. Calle Wellenius avser också teckna sig för sina nuvarande 6 000 uniträtter och kommer efter avslutad emission äga 160 500 aktier och 206 000 teckningsoptioner.

”Calle har gjort ett strålande arbete med bolaget under föregående år, och det är mycket glädjande att vi nu har med VD på vår framtida resa även som lite större ägare. Jag ser den kommande tiden an med stor tillförsikt, och är övertygad om att Calle kommer ta bolaget till nästa nivå.”, säger bolagets styrelseordförande Hans Andréasson.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                   0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga