SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS VD Calle Wellenius tar över 200 000 uniträtter med avsikt att teckna i den pågående företrädesemissionen

25 februari 2021, kl 13:09

En av SENS större ägare, Jean Nicou har idag den 25 februari kostnadsfritt överlåtit 200 000 uniträtter till SENS VD Calle Wellenius.

Calle Wellenius avser att med stöd av dessa uniträtter teckna 50 000 units i den pågående företrädesemissionen. Den totala teckningslikviden kommer uppgå till 103 500 kr. Calle Wellenius avser också teckna sig för sina nuvarande 6 000 uniträtter och kommer efter avslutad emission äga 160 500 aktier och 206 000 teckningsoptioner.

”Calle har gjort ett strålande arbete med bolaget under föregående år, och det är mycket glädjande att vi nu har med VD på vår framtida resa även som lite större ägare. Jag ser den kommande tiden an med stor tillförsikt, och är övertygad om att Calle kommer ta bolaget till nästa nivå.”, säger bolagets styrelseordförande Hans Andréasson.

Länkade dokument