SENS erhåller kunduppdrag om att göra förstudie för ett batteriprojekt

8 juli 2022, kl 09:06

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) meddelar att bolaget har erhållit en beställning om förstudie från Erikshester Vindpark AB för att utvärdera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera ett batteri till vindparken

SENS har erhållit en beställning av förstudie av Erikshester Vindpark AB för att undersöka förutsättningarna för att bedriva energilagring in till bolagets vindkraftspark. Bakgrunden till att en vindpark utvärderar en batterilösning är för att förskjuta energiproduktionen från när det blåser som mest och elpriserna är som lägst till när det är högre elpriser, och på så sätt optimera energiförsäljning. SENS uppdrag är nu att analysera vindparkens produktionsdata för att räkna på det potentiella vinsten med optimerad energiförsäljning och ställa det mot investeringskostnaden, och också för att dimensionera en optimal storlek för ett batteri för denna park. SENS kommer i samband med denna analys ta fram ett kostnadsförslag på den batterilösning som visar sig vara bäst lämpad för denna specifika vindpark.

”SENS gläds åt att kunna vara Erikshester Vindpark AB behjälplig med att ta fram relevant underlag för arbete med energilagring i form av analys och offert för batterilagring och därmed förhoppningsvis kunna öka intäkterna och således lönsamheten för Erikshester Vindpark AB utifrån en tänkbar kombination vindpark och batteri för bland annat frekvensmarknaden” säger Henrik Boman, VD för SENS.

Erikshester Vindpark AB äger en vindpark som är belägen ca 7 km söder om Vetlanda i Småland byggd för produktion och försäljning av elenergi till den nordiska elmarknaden. Parken består av sex vindkraftverk levererade av GE (General Electric) och har varit i drift sedan 2015.

För ytterligare information kontakta: 

Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2022 09:05.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”) tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga