SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppen tar en borrorder värd drygt 7 miljoner kronor för AMF Fastigheter i Stockholm

2 april 2020, kl 15:30

Wessman drilling solution, ett helägt dotterbolag till SENS, har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för utförande av ett borrhålslager på Södermalm i Stockholm.

Totalentreprenaden innefattar borrning av 58 borrhål vilka är 350 meter djupa per styck. Dessa  kommer att utgöra ett geoenergilager från vilket AMF Fastigheter skall utvinna både värme och kyla till två av deras fastigheter på Södermalm. Projektet skall vara färdigställt 2020-08-31 och kommer ha en omsättningspåverkan på ca 7 135 000 kronor.

Det ställs mycket höga krav på entreprenaden då beställaren specificerat att allt störande arbete skall utföras under juli månad, och att störande ljud skall minimeras. Dessutom ställs höga krav på att inte störa logistiken till hyresgästerna under entreprenadtiden.

För att uppfylla beställarens högt ställda krav kommer Wessman drilling solutions att använda sig av fyra simultant arbetande borriggar. De kommer arbeta under ett strikt schema speciellt utformat för att underlätta hyresgästernas logistik under hela entreprenadtiden. Slutligen kommer Wessman drilling solutions att inhägna arbetsområdet med tre meter höga specialdesignade ljudabsorbenter för att minimera de störningar som ändå uppstår.

”Det projekt som vi nu fått förtroendet att genomföra för AMF Fastigheter är det hittills största uppdraget som Wessman drilling solution genomfört omsättningsmässigt. Det visar att det vi så länge arbetat för, nämligen att få genomföra stora och komplexa projekt, nu börjar ge resultat” säger Calle Wellenius, tf VD SENS i en kommentar.

”För Wessman drilling solution är det otroligt glädjande att få möjligheten att genomföra detta projekt i samarbete med AMF Fastigheter. Det kommer ställa stora krav på oss som leverantör att möta alla beställarens krav, inte minst vad gäller störningar, men jag är säker på att vi fått förtroendet tack vare de referenser vi har kring detta i tidigare projekt”, fortsätter Per Wessman, Försäljningsansvarig Wessman drilling solutions.

Länkade dokument