Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

12 februari 2021, kl 10:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Fredag 12 februari 2021 10:00 CETSustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) informerade via pressmeddelande den 4 januari 2021 att Bolaget genomför en företrädesemission.

Informationsmemorandum för den pågående företrädesemissionen publiceras idag på SENS hemsida (www.sens.se) där man kan ladda ned och läsa det i sin helhet. Teckningstiden inleds idag, den 12 februari 2021 och pågår fram till och med den 26 februari 2021.

Som finansiell rådgivare i företrädesemissionen har SENS utsett Partner Fondkommission AB, som även agerar emissionsinstitut: www.partnerfk.se

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                                        070-418 40 20, calle.wellenius@sens.se

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                                          070-875 53 09, sverker.littorin@sens.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic SME (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga