SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

12 februari 2021, kl 10:00

Fredag 12 februari 2021 10:00 CETSustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) informerade via pressmeddelande den 4 januari 2021 att Bolaget genomför en företrädesemission.

Informationsmemorandum för den pågående företrädesemissionen publiceras idag på SENS hemsida (www.sens.se) där man kan ladda ned och läsa det i sin helhet. Teckningstiden inleds idag, den 12 februari 2021 och pågår fram till och med den 26 februari 2021.

Som finansiell rådgivare i företrädesemissionen har SENS utsett Partner Fondkommission AB, som även agerar emissionsinstitut: www.partnerfk.se

Länkade dokument