SENS signerar arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning i Motala om 30MW

11 september 2023, kl 11:15

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal med syftet att upprätta en ny batterilagringsanläggning i Motala, Östergötlands län. Detta avtal sträcker sig fram till och med den 1 maj 2053 och syftar till att skapa en batterianläggning med en kapacitet på 30 MW.

Som en del av SENS engagemang för att erbjuda attraktiva och klimatsmarta energilösningar, har etableringen av batterilagring blivit en väsentlig komponent i bolagets verksamhet. I våras kommunicerade SENS om försäljningen utav ett av Sveriges största batteriparker om 25 MW som såldes till Axpo, Schweiz största energibolag. Affären var inte bara ett officiellt bevis att SENS har resurser och kompetens att utveckla storskaliga batteriparker utan styrkte också den finansiella bäringen i SENS affärsidé att utveckla storskaliga energiprojekt då bolaget hade nöjet att kunna rapportera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten i senaste kvartalsrapporten.

Redan förra veckan kunde SENS kommunicera att ett nytt markarrende var signerat kring ett potentiellt 40MW batteri vilket påvisar SENS ambitioner att fortsätta vara en ledande utvecklare av storskaliga batteriprojekt.

Idag meddelar SENS att ännu ett arrendeavtal har signerats, denna gång med en markägare i Motala, Östergötlands län. Med detta avtal på plats kommer SENS nu inleda processen att säkerställa relevanta rättigheter för att uppföra en batteripark med en kapacitet på 30 MW.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
”Detta nya arrendeavtal markerar ytterligare ett steg framåt i vår pågående utveckling. Detta är en tydlig indikation på SENS starka framdrift när det gäller att etablera batterilagringsanläggningar i Sverige. Vårt framgångsrika samarbete med markägare och intressenter visar vår förmåga att driva dessa projekt framåt. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta dessa dialoger och ser fram emot att hålla uppe detta momentum."

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2023 11:15.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga