SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem har nu vunnit laga kraft

8 november 2019, kl 13:00

Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har nu vunnit laga kraft och avtal har överenskommit.

Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar, kan en kraftigt förbättrad energiprestanda uppnås, samtidigt som spetslasten i systemet hanteras via fjärrvärme.

Projektet omfattar byggandet av ett ledningsnät med köldbärarkulvertar, anslutning av frånluftsaggregat till kölbärarnätet, installation av ny fjärrvärmeundercentral, samt installation av värmepumpar. Vidare skall SENS funktionstesta systemet, driftsätta och överlämna det till Uppsalahem den 28/2 nästa år.

Entreprenadvärdet är i storleksordningen sju miljoner kronor.

 

Länkade dokument