SENS tecknar avtal med det statligt ägda gruvbolaget DIAMO i Tjeckien

26 september 2022, kl 18:34 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår ett avtal tillsammans med gruvbolaget DIAMO från Tjeckien. Överenskommelsen avser en förstudie i den tjeckiska gruvan Rožná som syftar till att undersöka möjligheterna för att bygga en pumpkraftsanläggning och utveckla långtidsenergilagring.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB - Stock and Shares News | IPO HUBSENS har tillsammans med det tjeckiska gruvbolaget DIAMO ingått i ett nytt avtal för att undersöka möjligheterna att anlägga en underjordisk pumpkraftsanläggning i det nedlagda uranområdet och gruvan i Rožná, Tjeckien. Parter har enats att SENS kommer, under en tidsperiod om 14 veckor, undersöka möjligheterna om pumpkraft är lämpligt för storskalig långtidsenergilagring.

DIAMO är ett statligt ägt tjeckiskt bolag som tillhandahåller underhållstjänster till gruvor som är på väg att fasas ut och stängas ned. Bolaget har idag hand om ett flertal gruvor i Tjeckien varpå Rožná blir den första gruvan som blir undersökt av SENS för att utvärdera dess fysikaliska egenskaper i relation till utveckling av en underjordisk pumpkraftsanläggning.

SENS projektleder och ansvarar för genomförandet av förstudien och tillhandahåller kompetens och resurser för utförandet av uppdraget. För SENS kommer förstudien att utgöra ett referensobjekt samt generera värdefulla undersökningsrapporter som kan nyttjas i framtida projekt. Förstudien omfattar ett ordervärde om 8 000 euro.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
Det är med stor glädje vi har signerat ett avtal med DIAMO för att tillsammans i ett tidigt skede undersöka hur vi kan nyttja gruvan Rožná och möjliggöra en energilagringslösning. Vidare skapas mervärde i form av undersökningsrapporter som kommer generera användbar data som vi kan nyttja i likande projekt i framtiden.”

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2022 18:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(SENS), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera energi från sol- och vindkraft med nästa generations energilagringsteknologi, så som underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS). Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Om DIAMO
DIAMO, ett statligt företag med säte i Stráž pod Ralskem, är en organisation som huvudsakligen arbetar med att eliminera konsekvenserna av gruvdrift efter uran, malm och delvis även kolbrytning i Tjeckien. Det inkluderar likvidation, sanering och återställande av verksamheter och anläggningar som är kopplade till utvinning och bearbetning av mineraler och annan industriell verksamhet, lindring av miljöskador som orsakats av denna verksamhet samt administration och upprätthållande av de därmed sammanhängande bördorna i Tjeckien. DIAMO utför också statligt garanterade och miljövänliga undersökningar av orter för särskilda ingrepp i jordskorpan för underjordisk lagring av radioaktivt avfall. År 1991 tog DIAMO över allt ansvar från det tidigare tjeckoslovakiska företaget Uranium Industry Company.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga