SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppens CFO har beslutat lämna bolaget

15 juni 2020, kl 15:30

SENS-gruppens CFO Camilla Bergensand har idag beslutat lämna bolaget för nya utmaningar. Camilla har arbetat i koncernens bolag sedan 2015, och varit med i bolagets tillväxt.

Camilla kommer arbeta kvar i bolaget till den sista augusti 2020, och SENS har påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta hennes efterträdare på tjänsten.

”Camilla har under alla år i koncernen varit en ytterst lojal medarbetare, med stort fokus på vår verksamhet. Vi önskar henne lycka till hennes nya utmaningar, och har påbörjat ett arbete med att rekrytera hennes efterträdare. Bolaget har i kvarvarande ekonomifunktioner en stabil plattform att bygga på, och målsättningen är att vi skall ha en kandidat på plats senast den första september.”, säger Calle Wellenius, VD SENS.

Länkade dokument