SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sens Tecknar ramavtal för styrd borrning till ett värde av 30 miljoner kronor

23 december 2020, kl 12:00

SENS dotterbolag Wessman Drilling Solution har tecknat ett tvåårigt ramavtal för leverans av styrd borrning. Avtalet som är tecknat mellan JW brunnsborrning och Wessman Drilling avser uthyrning av dubbla borrekipage inklusive förare.

Styrd borrning eller horisontalborrning är en metod som bland annat används för förläggning av infrastruktur för fiberkabel och och elnät. Wessman har sedan tidigare levererat styrd borrning åt JW brunnsborrning, men har i och med tecknanadet av det nya ramavtalet intensifierat samarbetet.

Horisontalborrning är ett effektivt sätt att förlägga rör i mark utan att behöva gräva upp hela sträckan. Metoden används av Wessman och SENS vid våra mer avancerade energientreprenader.

Tack vare ramavtalet kan Wessman Drilling utöka sin maskinpark för styrd borrning och gå från ett till två styrda ekipage.

Avtalet har ett bedömt ordervärde på 30 MSEK över två år.

”Det är fantastiskt roligt att vi har fått det här förtroendet av JW Brunnsborrning, vilket möjliggör en investering i vår maskinpark” säger Johan Jansson, projektansvarig för borrning inom Wessman.

Länkade dokument