SENS expanderar till Zimbabwe – etablerar samarbetsavtal med lokal aktör för att utforska energilagringsprojekt

11 januari 2024, kl 11:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) tillkännager idag sin expansion till Zimbabwe genom att ingå ett samarbetsavtal med den lokala aktören Nyembesi Corporate Services Africa (”Nyembesi”). Genom detta partnerskap ämnar SENS att utforska och utvärdera potentiella energiprojekt på den zimbabwiska marknaden.

SENS, som nyligen har säkrat flera viktiga marknadsandelar och upplevt en ökad efterfrågan på sina energilösningar, utvidgar nu sin internationella närvaro. Detta sker genom ett strategiskt partnerskap med Nyembesi i Zimbabwe, en marknad som har identifierats som särskilt lovande för utveckling av hållbara energilagringslösningar.

Nyembesi är ett framstående utvecklingsbolag inom energisektorn i Zimbabwe och kommer från och med idag att intensifiera leadsgenereringen för att hitta lämpliga projekt. Med sin omfattande lokalkännedom och resurser i regionen är Nyembesi väl positionerat för att identifiera attraktiva projekt. SENS kommer initialt att bistå Nyembesi med relevant data och information för att finna möjliga projekt, för att därefter leda due diligence-processen och bedöma projektens genomförbarhet.

Genom detta samarbete stärker SENS ytterligare sin närvaro på den afrikanska marknaden, vilket bygger på vår tidigare etablering i Sydafrika. Detta initiativ speglar SENS beslutsamhet att vara en drivande kraft i den pågående energiomställning som just nu sker i Afrika.

Henrik Boman, vd för SENS, kommenterar:
Vår expansion till Zimbabwe utgör ett betydelsefullt steg i vår internationella tillväxt. Genom att utöka vår närvaro internationellt blir vi en alltmer aktiv deltagare i den globala gröna omställningen. Dagens globala energilandskap står inför betydande utmaningar och med detta strategiska partnerskap avser vi att förstärka vårt internationella engagemang för hållbar energiutveckling och vi ser fram emot att samarbeta med Nyembesi.”

Wellington Pasipamire, vd för Nyembesi, kommenterar:
“Det ingångna samarbetsavtalet med SENS är ett tydligt bevis på att tekniska lösningar utgör grunden för en koldioxidneutral och energieffektiv framtid. Det stärker ambitionerna från COP 28 och underlättar genomförandet av klimatresilienta strategier. Vårt avtal siktar på att Zimbabwe ska ta del av SENS expertis och kapacitet inom energilagring och systemlösningar i diverse generativa miljöer, på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Vi på Nyembesi ser fram emot detta samarbete och de omfattande fördelarna det kommer medföra för Zimbabwe och dess ekosystem.”

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2024 11:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga