SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppen får tilldelningsbeslut på projekt för ca sju miljoner av Uppsalahem

15 juni 2020, kl 15:30

Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar, kan en kraftigt förbättrad energiprestanda uppnås, samtidigt som spetslasten i systemet hanteras via fjärrvärme.

Projektet omfattar byggandet av ett ledningsnät med köldbärarkulvertar, anslutning av frånluftsaggregat till köldbärarnätet, installation av ny fjärrvärmeundercentral, samt installation av värmepumpar. Delar av köldbärarkulverten kommer att utföras med styrd borrning vilket kommer att minska störningarna i området för lokaltrafiken och de boende. SENS skall funktionstesta, driftsätta och överlämna systemet till Uppsalahem den 28/11 inför vintern.

Entreprenadvärdet är i storleksordningen sju miljoner kronor.

”Ett uppdrag av den här storleken och komplexiteten visar verkligen på det vi tidigare sett, att marknaden nu ser på SENS som en trovärdig, stabil och innovativ partner. Självklart är det också roligt att få bygga energisystem som bidrar till en hållbar utveckling och minskar allas vår miljöpåverkan”, säger Calle Wellenius, VD SENS.

Länkade dokument