SENS överväger en riktad nyemission för att hantera portföljen av intressanta projekt

31 maj 2021, kl 14:47 | Regulatoriskt pressmeddelande

SENS styrelse har tagit beslut att undersöka möjligheten att genomföra en riktad emission för att tillföra bolaget kapital för att ta tillvara de nya projektmöjligheter som nu visats sig finnas, tack vare förvärvet av PHS.

SENS har genom förvärvet av Pumped Hydro Storage (PHS) fått access till en mycket stor kunskap om energilagring och pumpkraftverk. På samma sätt har PHS fått tillgång till en plattform med djup kunskap om energilagring, och en konsultverksamhet specialiserad på energiprojekt.

Detta har lett till att marknaden fått upp ögonen för det sammanslagna bolaget, och ett flertal större internationella aktörer har närmat sig bolaget med intressanta diskussioner. Diskussionerna är fortfarande initiala men det är bolagets bestämda uppfattning att ett flertal av dessa diskussioner kan komma att leda till konkreta projekt. Det är svårt att uppskatta den framtida ekonomiska utkomsten av förevarande diskussioner, men i ett första steg kommer det att röra sig om mindre summor för tex förstudier. I ett andra steg kan det bli större belopp, speciellt som SENS kan komma ta ägarandelar i projekten i framtiden. Avtalen är dock principiellt mycket viktiga som ett bevis för bolagets förmåga och attraktionskraft på marknaden.

För att kunna hantera dessa förfrågningar, och för att snabbt kunna kapitalisera på det uppkomna intresset från marknaden, avser SENS styrelse föreslå en extra bolagstämma att genomföra en riktad nyemission till ett antal investerare. Därutöver har huvudägarna i bolaget meddelat att de kan deltaga i nyemissionen för att säkerställa att bolaget tillförs nödvändigt kapital.

Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att säkra en finansiering för att ta tillvara de uppkomna möjligheterna, varför man undersökt intresset hos ett mindre antal utvalda investerare. Vidare anser styrelsen det glädjande och ett styrkebesked att huvudägarna Mellansvensk Industrigrupp och PHS grundare Otto Werneskog, genom Förenad Kraft AB, vill delta i den riktade emissionen. Slutliga villkor avses fastställas under tisdagen den 1 juni och kommer då kommuniceras till marknaden.

”Det är otroligt roligt att se den här marknadsresponsen, och jag är övertygad om att det kommer leda till ett flertal större affärer”, kommenterar Marcus Sandling, ordförande för SENS.

För frågor kontakta;

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, 0707-236625

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig, anna.weiner.jiffer@sens.se; 0706-816150

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga