SENS säkrar finansiering med Axpo avseende en av Sveriges största solkrafts- och batterilagringsanläggningar

15 maj 2023, kl 15:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har inlett ett samarbete med Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi, för att förvärva och finansiera utvecklingen av SENS solcellsanläggning och batterilagringssystem i Filipstad. Samarbetet genererar betydande ekonomiskt såväl som strategiskt värde för båda parter.

SENS, specialiserade på projektutveckling inom förnybar energi och storskalig hållbar energilagring, och Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi och internationellt ledande inom handel och marknadsföring av sol- och vindkraft, meddelar idag att parterna har tecknat ett köp- och utvecklingsavtal avseende ett av Sveriges största batterilagringssystem samt en storskalig solkraftpark i Filipstad. Avtalet med Axpo följer efter SENS nyligen kommunicerade arrendeavtal med Filipstads kommun den 20 januari 2023, då projektet avseende en kombinerad solcells- och batterilösning gick in i en aktiv utvecklingsfas. Ytan sträcker sig över 23 hektar (230 000 m2) där det planeras att etableras upp till 20 MW solkraft och 25 MW batterilager.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra det totala ordervärdet av affären. Affären innebär dock ett betydande ekonomiskt värde för SENS, vilket kommer möjliggöra för Bolaget att accelerera sin tillväxt samt utvecklingen av pågående projekt för pumpkraftverk. För att få ett perspektiv, det totala ordervärdet överstiger SENS estimerade rörelsekostnader över ett år med stor marginal, beräknat på SENS nuvarande kostnadsnivå (”burn rate”) per idag. Utbetalningen av det totala värdet kommer fördelas under samarbetsperioden fram till dess att projekten har nått Ready-To-Build-status (erhållit alla relevanta avtal och tillstånd för byggnation) med första betalningen vid ingåendet av samarbetet den 15 maj 2023.

SENS ser stort värde i att samarbeta med Axpo i sin strategiska investering för att stärka Bolagets närvaro i Europa då detta projekt påvisar SENS expertis och stärker varumärket inom sektorn för förnybar energi.


Henrik Boman, VD och koncernchef, kommenterar:

Vi är glada över att samarbeta med Axpo, ett ledande internationellt företag som verkligen ligger i framkant när det gäller att driva energiomställningen i Europa. Detta projekt representerar ett av Sveriges största batterilagringssystem och vi är därför mycket stolta över att ha inlett samarbete med en så välrenommerad och erfaren partner som vi kommer att arbeta nära med för att få projektet framgångsrikt utvecklat. Vi ser ett starkt värde av att ha Axpo som partner i detta projekt samt stor potential för partnerskap i framtida projekt.”


Frank Amend, Head of Batteries & Hybrid Systems, Axpo Group, kommenterar:

“Vi förvärvar två viktiga projekt från SENS, som vi kommer att kunna samutveckla härifrån. Batterilagringssystem och solenergi kommer att bli alltmer betydelsefulla i kraftsammansättningen i framtiden. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med våra kollegor från SENS i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 15:00.

Om Axpo:

Axpo drivs av ett syfte - att möjliggöra en hållbar framtid genom innovativa energilösningar.  Axpo är Schweiz största producent av förnybar energi och en internationell ledare inom energihandel och marknadsföring av sol- och vindkraft. Axpo kombinerar erfarenhet och expertis från mer än 6 000 anställda som drivs av en passion för innovation, samarbete och påverkbara förändringar. Med hjälp av banbrytande teknik innoverar Axpo för att möta de föränderliga behoven hos sina kunder i över 30 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga