SENS tecknar huvudavtal med Callio för energilagringsprojekt i Pyhäsalmi

21 maj 2024, kl 10:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått ett huvudavtal med Callio, ett finskt multidisciplinärt utvecklingsbolag, om att initialt utveckla ett underjordiskt pumpkraftverk och batterilagringssystem för energi i Pyhäjärvi, Finland. SENS ser också möjligheter att utöka projektet med en solcellsanläggning, vilket ytterligare skulle öka nätkapaciteten i regionen.

SENS har glädjen att tillkännage ett huvudavtal med Callio, ett finskt utvecklingsbolag som ägs av Pyhäjärvi kommun. Det strategiska partnerskapet syftar till att utveckla en energilagringslösning vid Pyhäsalmi-gruvan, som integrerar ett batterilagringssystem (BESS) med en underjordisk pumpkraftanläggning (UPHS) och solpaneler (PV). Integreringen av BESS med UPHS och PV i Callio Business Park och Olcconen Green Industrial Park syftar till att förbättra energihanteringens effektivitet och lönsamhet, vilket ger betydande ekonomisk avkastning samtidigt som det stöder en hållbar utveckling. En av Pyhäsalmi-gruvans främsta styrkor är dess strategiska geografiska läge, vilket ger direkt tillgång till det etablerade elnätet och säkerställer sömlös integration och optimal funktionalitet.

Det finns tre separata projekt inom ramen för det totala projektet, vilka är följande:

Med alla nödvändiga tillstånd redan säkrade, inklusive avtal om nätanslutningar, är BESS i en fas där det är klart att byggas. Batterisystemet förväntas vara i drift inom ett år, redo att leverera 85 MW kapacitet till nätet, frekvensmarknaden eller arbitragemarknaden och möjliggöra omedelbar intäktsgenerering med hjälp av befintlig infrastruktur. Hela projektet är planerat att inledas 2025.

Det underjordiska pumpkraftverket (UPHS) har en uppskattad lagringskapacitet på 530 MWh och en maximal effekt på initialt 75 MW. Det primära målet är att balansera tillgång och efterfrågan på energi med hjälp av den befintliga gruvinfrastrukturen och därigenom bidra till stabiliteten i elnätet samt minska koldioxidutsläppen.

Den tredje aspekten av projektet är etableringen av solpaneler i området, vilket ytterligare skulle förbättra den hållbara energiproduktionen och öka projektets totala kapacitet.

Finansieringen
Projektet involverar ett konsortium bestående av SENS, som erbjuder BESS- och UPHS-lösningar; Callio, utvecklare av Callio Business Park och Olcconen Green Industrial Park; UB Corporate Finance Ltd., som kommer att agera som finansiella partners för denna utveckling, medan Axpo enligt plan kommer att ansvara för energihandel i förhållande till tillgångarna. Utöver detta har den finska regeringen avsatt 26,3 miljoner euro för utländska direktinvesteringar i initiativ inom förnybar energi.

Henrik Kiviniemi, stadsdirektör i Pyhäjärvi, kommenterade:
"Callio Pyhäjärvi och staden Pyhäjärvi är mycket glada över samarbetet med SENS. För staden är det här projektet en direkt investering i kommunens arbete för koldioxidneutralitet, ett arbete som staden har varit ledande inom i flera år. För Callio är UPHS- och BESS-projekten viktiga hörnstensinitiativ för återanvändningen av gruvinfrastruktur och den gröna omställningen i Olcconens industripark. I Pyhäjärvi ser vi projekthelheten som viktig både lokalt och nationellt."

"SENS är stolta över att samarbeta med Callio för ett innovativt energilagringsprojekt vid Pyhäsalmi-gruvan. Genom att integrera BESS och UPHS kommer projektet att öka effektiviteten, nätstabiliteten och hållbarheten i regionen. Det visar på vår förmåga att återanvända övergivna gruvor till funktionella energilagringsplatser, vilket ger en avgörande lösning för det framtida energilandskapet. Detta är ett viktigt steg i vår internationella expansion", säger Henrik Boman, VD för SENS.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl 10:30.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga