SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Sens renodlar koncernen och fusionerar dotterbolag

22 december 2020, kl 21:02

Sustainable Energy Solutions Sweden AB har idag fått godkänt på en fusionering av nio av koncernens dotterbolag. Renodlingen sker för att skapa större transparens i koncernen och för att spara kostnader förknippade med bolagsadministration.

De bolag som fusionerat är SENS Assets AB, SENS Energy Management AB, SENS Consulting AB, SENS Overseas AB, SENS Energikomfort AB, SENS Oversea District Cooling AB, Wessman Group AB, Wessman Energy Solution Ab samt SENS Construction AB.

De fusionerade bolagen kommer uppgå i Wessman Drilling Solution AB.

Genom fusionerna kommer verksamheten förenklas och tydliggöras, samtidigt som avsevärda besparingar på administration kan göras.

Länkade dokument