SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS UTREDER FJÄRRKYLA I TALLINN

4 oktober 2019, kl 16:06

SENS har på uppdrag av AS Utilitas Tallinn fått uppdraget att utreda potentialen för fjärrkyla i Tallinn, Estland. Utredningen kommer att omfatta den tekniska sidan, likväl som den kommersiella.

Det innebär att SENS skall utreda möjlig produktion och distributionsmetoder liksom hur den kommersiella affären skall utvecklas. Utredningen skall utgöra det centrala beslutsunderlaget i den vidare affärsutvecklingen för AS Utilitas Tallin.

Marknaden i centrala Tallinn uppskattas till över 55 MW. Samtidigt kommer närheten till Östersjön möjliggöra en stor andel frikyla, vilket innebär väsentliga miljöbesparingar.

SENS har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Fortum Eesti i Estland och har ansvarat för utvecklingen av de etablerade fjärrkylesystemen i Tartu och Pärnu. SENS har internationellt utvecklat och etablerat fjärrkylesystem i bland annat Lusail, Qatar och Amsterdam, Nederländerna.

”Det är mycket spännande att SENS får chansen att vidareutveckla våra engagemang i Estland. Det visar på den kvalitetsstämpel som vår konsultrörelse har vad avser utvecklingen av internationell fjärrkyla.”, säger  SENS Konsultchef Peter Mattsson.

Länkade dokument