SENS inleder nytt pumpkraftsprojekt - säkrar arrendeavtal i Vingesbackegruvan

26 februari 2024, kl 14:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har identifierat ett potentiellt nytt pumpkraftsprojekt genom att säkra ett arrendeavtal i Vingesbackegruvan. Med detta avtal markerar SENS startskottet för ett nytt projekt inom ett av sina kärnaffärsområden, att erbjuda underjordiska pumpkraftverk som en lösning för storskalig långtidsenergilagring. Avtalet utgör grunden för att nu inleda processen med att utreda förutsättningarna för att etablera pumpkraft i den nerlagda gruvan.

Henrik Boman, vd för SENS, kommenterar:
”Med arrendeavtalet för Vingesbackegruvan tar SENS ett viktigt steg för att bredda vår portfölj inom pumpkraftverk. Genom att utveckla gruvbaserade energilagringslösningar, som effektivt kombinerar energiproduktion med lagring, befäster vi vår roll på marknaden. Denna teknik demonstrerar vår kapacitet att omvandla nedlagda gruvor till praktiska energilagringsanläggningar, en väsentlig lösning för framtidens energisystem. Som nästa steg planerar vi att utföra en förundersökning för att bedöma projektets potential.”

SENS meddelar idag att ett arrendeavtal för Vingesbackegruvan med syfte att utreda och utveckla en underjordisk pumpkraftsanläggning har tecknats. Avtalet är tecknat med markägaren i Hofors kommun. Nästa steg för SENS är nu att fortsätta de tekniska undersökningar som är påbörjade och fortsätta utreda förutsättningarna för att driftsätta en pumpkraftsanläggning. Om förutsättningarna bedöms gynnsamma kommer Bolaget att gå vidare och detaljplanera utifrån de kommersiella och miljömässiga förutsättningarna.

Om SENS storskaliga långtidsenergilagringslösning
Med sin underjordiska pumpkraftsteknik erbjuder SENS en distinkt lösning för att förvandla avvecklade gruvor till högpresterande energilagringsanläggningar. Denna beprövade teknik, som använder sig av vatten och gravitation, möjliggör en effektiv lagring av stora mängder energi på ett sätt som är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Genom att utnyttja ett cirkulärt system som transporterar vatten mellan två reservoarer placerade på olika höjdnivåer, presenterar SENS en alternativ lösning jämfört med att bygga nya vattenkraftverk på markytan. I stället för att anlägga nya dammar, omvandlar SENS istället icke-använda delar av underjordiska gruvor till effektiva vattenreservoarer och därmed en lösning på konkurrenskraftig och storskalig långtidsenergilagring. Detta innovativa angreppssätt minskar markanvändningsbehovet och underlättar en stabil och förutsägbar energiförsörjning – en kritisk komponent i den gröna omställningen och för minskad miljöpåverkan. Dessutom bidrar långtidsenergilagringen till att jämna ut mindre svängningar i elnätet, vilket säkerställer både stabilitet och förutsägbarhet.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024 klockan 14.00

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga