SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS bygger ytterligare en hållbar energilösning åt Vattenfall.

26 september 2019, kl 12:25

SENS har genom i sitt samarbete med Vattenfall fått förtroendet att uppföra ytterligare en hållbar energilösning. Det är det nionde projektet som SENS genomför sedan samarbetet startade med Vattenfall.

Entreprenaden omfattar en geoenergilösning med 12st hål som är 300m djupa och 4 st 80kW värmepumpar. SENS genomför själva borrningen inom gruppen tack vare den kunskap som kom med förvärvet av Wessman Group under föregående år. Förutom geoenergilösningen kommer en biooljepanna användas som spets för att uppnå bästa möjliga miljöprestanda. Totalt sett är SENS entreprenad på 3,4 Mkr.

Projektet ligger inom ramen för det samarbete SENS sedan tidigare har med Vattenfall, och visar på den marknadsutveckling som nu sker kring miljösmarta energianläggningar. Affären är en kombination av Vattenfalls strategiska arbete och SENS tekniska kunnande som ger kunderna en kostnadseffektiv och robust lösning till ett attraktivt pris.

”Återigen väljer en kund ett system från SENS som ger mycket goda miljöprestanda i kombination med ett attraktivt pris. Marknaden är nu mogen för en större utrullning av dessa system i större skala, vilket inte minst märks på de order vi tagit under hösten.” kommenterar SENS VD Göran Beronius.

Länkade dokument