SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS-gruppen tar en borraffär värd 4,5 miljoner kronor för Liljestrand fastigheter i Stockholm

17 november 2020, kl 12:00

Wessman drilling solution, ett helägt dotterbolag till SENS, har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för utförande av tre borrhålslager åt Liljestrand Fastigheter.

Borrhålslagret innefattar borrning av totalt 53 borrhål vilka är drygt 300 meter djupa per styck. Dessa kommer att betjäna tre fastigheter, Storstugan 1, Storstugan 2 och Uttrans Sjukhus. Samtliga fastigheter förvärvades av Liljestrands under 2013, varefter de har byggts om till ca 225 hyresrätter, samt ett äldreboende.

Projektet skall vara färdigställt 2020-12-31

”Vi har haft en lång dialog med Liljestrands om utförandet av den här entreprenaden och det är roligt att vi nu är gång med arbetena säger Per Wessman, Försäljningsansvarig Wessman drilling solutions.

Länkade dokument