SENS signerar arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning i Jönåker om 30 MW

13 september 2023, kl 15:00

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) tillkännager idag att man har ingått ett nytt arrendeavtal med en markägare i Jönåker, Södermanlands län. Detta är den tredje överenskommelsen på kort tid. Den planerade batterianläggningen uppskattas ha en kapacitet på 30 MW.

SENS meddelar idag att ett arrendeavtal för en ny batterilagringsanläggning har signerats med en markägare i Jönåker, Södermanlands län. Målet är att bygga en batterilagringsanläggning med bedömd kapacitet på 30 MW. Tillsammans med de två tidigare kommunicerade batteriprojekten i Motala och Flen har nu SENS byggt upp en portfölj av utvecklingsprojekt med en potential att driftsätta 100 MW batterilagring.

Baserat på tidigare transaktioner i marknaden av batterilager varierar marknadsvärdet för projekträttigheter vid Ready-to-build mellan 250-500 tkr/MW. Antaget att detta projekt ligger inom det prisspannet, med tanke på projekts specifika förhållanden, kan det uppskattade värdet ligga mellan 8-15 mkr, förutsatt att alla projekträttigheter säkerställs. Det bör noteras att arrendeavtalet inte genererar några omedelbara intäkter för SENS idag utan sker först när SENS ingått försäljningsavtal och/eller utvecklingsavtal för projektet med en långsiktig ägare/investerare.

Applicerar man ovan värderingsmetodik på hela portföljen, antaget att de tre projekten kommer erhålla nödvändiga projekträttigheter, implicerar det ett totalt värde om 25-50 mkr vid eventuell försäljning av projekträttigheterna vid Ready-to-build.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
”Att signera dessa arrendeavtal är centrala steg i vår strategi för att befästa SENS som en ledande aktör inom batterilagringssektorn. Med flera markavtal som undertecknats under en förhållandevis kort period är ett resultat av hårt och strukturerat arbete. Vi ser med stor optimism på framtiden och är fast beslutna att bygga vidare på den framgång vi redan har uppnått. Detta i kombination med våra verksamheter inom långtidslagring i gruvor samt produktion från solparker gör SENS olika verksamhetsområden mycket eftertraktade av nationella och internationella spelare”

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023 15:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga