SENS expanderar ytterligare i Europa - tecknar LOI för underjordiskt pumpkraftverk i Spanien

19 april 2024, kl 11:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tagit ytterligare ett steg i sin internationella expansion med ett nytt initiativ för att utveckla ett potentiellt underjordiskt pumpkraftverk i Spanien. SENS har ingått en avsiktsförklaring (LoI) med en lokal energioperatör som delar SENS engagemang för hållbarhet och innovation inom energisektorn.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB - Stock and Shares News | IPO HUBSENS expanderar ytterligare i Europa - tecknar LOI för underjordiskt pumpkraftverk i Spanien  


Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tagit ytterligare ett steg i sin internationella expansion med ett nytt initiativ för att utveckla ett potentiellt underjordiskt pumpkraftverk i Spanien. SENS har ingått en avsiktsförklaring (LoI) med en energioperatör som delar SENS engagemang för hållbarhet och innovation inom energisektorn.


Henrik Boman, vd för SENS, kommenterar:
”Genom att skriva under en avsiktsförklaring med denna energiinnovatör tar SENS ett viktigt steg i utvecklingen av ett nytt underjordiskt pumpkraftverksprojekt i Spanien. Denna satsning är en central del av våra ansträngningar att bredda vår portfölj och stärka vår position på marknaden, särskilt internationellt. Vårt samarbete med operatören bygger på vår gemensamma dedikation till att utveckla lösningar för energilagring son är avgörande för framtida energisystem. Nästa steg blir en genomförbarhetsstudie för att bedöma projektets fulla potential.”

"Med ökat globalt intresse har SENS väckt intresse hos mark- och gruvägare runt om i världen. Dessa aktörer ser potential i att omvandla oanvända områden till underjordiska pumpkraftverk, en nyckelkomponent för att stödja långsiktig energilagring och bidra till energiomställningen.

SENS har idag undertecknat en avsiktsförklaring med en energioperatör. Avtalet är ett första steg i förberedelserna för ett samarbete som syftar till att utforska möjligheten att bygga ett underjordiskt pumpkraftverk i en specifik gruva i Spanien. Fokus ligger på att utvärdera de kommersiella, tekniska, finansiella och juridiska aspekterna av projektet för att underlätta ytterligare diskussioner med energiinnovatören och involvera fler intressenter. SENS har redan varit på plats i gruvområdet med sin egen spanska personal, men tanken är att utvärderingen ska börja omedelbart, där SENS initialt kommer att genomföra en genomförbarhetsstudie under året, vilken parterna sedan gemensamt kommer att utvärdera och därefter besluta om projektet är ekonomiskt genomförbart.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2024 11:30.

 

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga