SENS har fått in en order på 300 tkr för alternativkostnads-analys från SENS Kundkalkylen

28 april 2022, kl 14:32

SENS meddelar att bolaget har erhållit order från fjärrvärmekunder om 300 tkr för alternativkostnadsanalys som tas fram med SENS egenutvecklade alternativkostnadsverktyg Kundkalkylen

SENS äger sedan fem år en numerisk TRNSYS modell för Geoenergisystem med borrhålslagring som utnyttjas för optimering samt dimensionering av enskilda system med en kombination av värme- och kylabehov. SENS har därefter vidareutvecklat den berövade modellen samt kombinerat den med koncepten för SENS alternativkostnadsverktyg Kundkalkylen som utnyttjas i Prisdialogen mellan fjärrvärmebolag och fjärrvärmekunder. Detta har resulterat i att SENS nu på ett kostnadseffektivt sätt kan genomföra en kvantitativ analys för energibolagets totala fjärrvärme- och fjärrkyla-kunder, d.v.s. jämföra varje enskild anläggnings fjärrvärme- och fjärrkyla-kostnad med alternativkostnaden för en geoenergilösning. På så sätt kan konkurrenskraften i fjärrvärmens och fjärrkylans prissättning kvantifieras och därmed skapa affärsnytta. Detta har uppskattats och skapat stark efterfrågan på från SENS kunder hos fjärrvärmebolagen. 

För ytterligare information kontakta:
Otto Werneskog, VD; Tel: 0706 28 01 93

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 14:30.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga